Arhive lunare: februarie 2011

Din clasici…,II

Am lipsit cam mult de pe blog! Puţinii cititori nu cred că mi-au simţit lipsa, deşi se aprinseseră „ceva” patimi printre purtătorii de adevăr care m-au vizitat(Ironia, atâta cât e, se referă mai curând la felul pătimaş de a discuta, decât la cele puse în discuţie. De multe ori confundăm- sau intercalăm în discuţie- încordarea noastră în căutarea adevărului cu  acesta, pe care, de regulă, nimeni nu-l posedă în întregime. Şi mai e o atitudine ciudată la compatrioţii noştri- sau, poate, numai conaţionalii!-, de câte ori nu sunt de acord unul cu altul, cel care se crede mai „apărătorul naţiei” îl exclude pe celălalt din rândurile acesteia, în aşa fel încât în loc  să facem prozelitism naţional- ceea ce s-ar putea să fie „de viitor”- facem purificări, excluderi etc., fapt ce explică poate dezbinarea de care vorbea încă Herodot, când povestea despre traci). Dar să revin! Am lipsit pentru că am urmărit cu încordare, pot spune, ce se întâmplă în Libia, în lumea islamică din Orientul Apropiat şi din nordul Africii, în general. Încă nu mi-am format o părere, dar cred că este continuarea a ceea ce s-a întâmplat în Europa de Est, în anii ’89. Nu e seria a doua, ci, chiar aşa, continuarea! Evenimentele nu seamănă,  sunt altele, pe un alt fond, dar intenţia istorică, pe durata lungă, este aceeaşi, cred! Voi reveni, atunci când am să mă lămuresc cât de cât, şi voi explica şi afirmaţia de mai sus.

Deocamdată vreau să postez un citat mai lung din Iorga, aproape o pagină, din Dezvoltarea imperialismului contemporan, Ed. Albatros, 1997. Iorga discută imperialismul în vremea lui Bonaparte, mai corect, din vremea Directoratului- Directoriului, cum îi spune el: sistemul de anexiuni datează de la hotărârea Directoriului de a se înţelege cu Austria pentru un schimb de pământuri şi de grupe omeneşti;…(op. cit., p. 160) Apoi, după ce arată anexiunile făcute de Directorat, trage o concluzie pe care o redau în întregime:

Iată, prin urmare, ce săvârşesc francezii pe linie anexionistă, şi, de altminteri, istoricii francezi  recunosc că era o rupere totală cu trecutul. Altă politică, fără nici un fel de simţ al dreptului, fără respect al naţiunii, al ideilor de libertate, cu care se măguliseră şi se înădiseră atâtea popoare. Faptele istorice care se întâmplă nu mor; se pare că s-a schimbat situaţia după câtăva vreme, dar trec anii şi deodată cu alţi oameni şi în altă ţară revine acelaşi sistem(s.m.- omulsi cetatea). De aceea, faptele politice rele nu trebuie făcute cu uşurinţă, pentru că ele au o repercursiune de-a lungul vremurilor, o nenorocire care sare din ţară în ţară şi din generaţie în generaţie. Dacă n-ar fi fost 1793 din Franţa, n-ar fi fost omorul în masă din Rusia lui Lenin şi Troţchi, dacă n-ar fi fost sistemul Directoriului şi al lui Napoleon, n-ar fi anumite lucruri  care, în dauna libertăţii popoarelor , se petrec în momentul de faţă. N-a folosit nimic Europa de pe urma tuturor lucrurilor acestora trecătoare care s-au îndeplinit atunci, însă naţiunile au rămas obosite şi demoralizate. Când a apărut din nou idealismul , el a avut deci un caracter febril, bolnăvicios, căci romantismul pus în faţa clasicismului represintă decăderea în ce priveşte echilibrul sufletesc, care el este marca oricărei adevărate civilizaţii morale.(op. cit. p. 168).

Cred că, cu aceeaşi unitate de măsură, ar trebui judecate şi evenimetele de azi, pentru că se schimbă numai numele, fapta însă nu moare, cum spune istoricul, ci e alfel numită,  formulată, am putea zice. Dar dincolo de ele, de evenimentele de azi, întrezărim aceeaşi voinţă de putere, acelaşi instinct de dominaţie, aflat, poate,  chiar în străfundurile fiinţei omului. Numai că ea: voinţa de putere- instinctul de dominaţie-, a fost confiscată, iar cine a luat-o, se joacă de-a Dumnezeu!

Reclame

5 comentarii

Din categoria Uncategorized

România- istorie şi societate.

1.-În România, diacronia este ex-pusă de sincronie. Societatea, în sincronia ei, cel puţin după fanarioţi, când recapitulează diacronia- istoria, altminteri-, ne arată un chip deformat de dominaţie. Faptul că ţara a fost teren de ocupaţie, iar clasele conducătoare au fost, de regulă, alogene, a făcut ca, cei ce au condus ţara, să se comporte, cu rare excepţii, ca ocupanţi. Excepţiile sunt, cel puţin în vremurile noastre, mai ales dintre conducătorii condamnaţi la moarte şi ucişi. Pătura superpusă, de care vorbeşte Eminescu, nu este neapărat alogenă,ci are comportament de ocupant, de parte/element a unui imperiu de pradă. Din acest motiv, România este o ţară în care oamenii se adaptează mai repede decât schimbarea, fapt ce

1.-În România, diacronia este ex-pusă de sincronie. Societatea, în sincronia ei, cel puţin după fanarioţi, când recapitulează diacronia- istoria, altminteri-, ne arată un chip deformat de dominaţie. Faptul că ţara a fost teren de ocupaţie, iar clasele conducătoare au fost, de regulă, alogene, a făcut ca cei ce au condus ţara să se comporte, cu rare excepţii, ca ocupanţi. Excepţiile sunt, cel puţin în vremurile noastre, mai ales dintre conducătorii condamnaţi la moarte şi ucişi.Pătura superpusă, de care vorbeşte Eminescu, nu este neapărat alogenă,ci are comportament de ocupant, de parte/element a unui imperiu de pradă. Din acest motiv, România este o ţară în care oamenii se adaptează mai repede decât schimbarea, fapt ce generează formele fără fond, de care vorbea Maiorescu. Această adaptare este, evident, formală. În ciuda excepţiilor amintite, avem de-a face cu o oligarhie aptă să ia orice chip politic, dacă se cere din afară, şi cu o populaţie versatilă, capabilă să se adapteze la orice putere care se impune.Din acest motiv, în România nu există proiect politic, ci numai dorinţă de supravieţuire. Singurele proiecte politice, în epoca modernă, al lui Brâncoveanu şi Ceauşescu, s-au sfârşit după cum ştim.

2.-Documentul elaborat de Tismăneanu, pentru condamnarea comunismului, este, de fapt, o a doua însuşire de către Comintern a unei probleme ridicată de români, cu privire la relaţiile între naţiuni şi dezvoltare, în istorie. Această problemă aştepta o rezolvare globală, aşa cum subdezvoltarea României din perioada interbelică era, de asemenea, o problemă globală, a cărei rezolvare implica, în primul rând, condamnarea Cominternului- fie el din Est sau Vest- ca organizaţie proteică. La aceste probleme, românii au dat atunci soluţii- ele au fost uneori greşite, pentru că vedeau rezolvarea doar ca o afirmare naţională, nu ca pe o restructurare globală a raporturilor între oameni şi naţiuni, cam cum a încercat Ceauşescu, până a atins periculos interesele aceloraşi preoţi laici ai lui Baal, trecuţi din Est în Vest.  Comuniştii cominternişti, care au fost preoţii laici ai unei religii sui generis, au preluat critica societăţii burgheze, interbelice, făcută de către naţionalişti şi legionari, şi au pus-o într-un context internaţional- au universalizat-o, chipurile în vederea rezolvării- de fapt au luat-o sub control. Din aceste motive, românii au o atitudine ambiguă, în ce priveşte condamnarea comunismului, pe de-o parte, doresc această condamnare, pe de alta, îl regretă, pentru că a fost momentul de dezvoltare, nu numai economică, ci chiar politică a ţării- să nu uităm că o economie dezvoltată cere oameni pregătiţi! Dar dezvoltarea, modernizarea nu era în proiectul politic al ocupanţilor. Raportul acesta condamnă, cum s-a observat, numai ce numesc ei naţionalism, adică o conducere responsabilă a ţării. E ciudat că, Gheorghiu-Dej, sub care, este drept, s-au petrecut cele mai abominabile crime, de către ocupanţi, este prezentat mai vinovat decât cei care, la Yalta, au configurat situaţia internaţională, de compromis cu Cominternul- nu cu Rusia, ce a făcut posibilă invadarea ţării de acei preoţii laici ai lui Baal. Aceştia apar, în raport, ca şi cum s-ar fi aflat sub ordinele lui Gheorghiu-Dej, nu el sub ale lor- iarăşi, victima apare drept călău! Toţi cominterniştii sunt prezentaţi de Tismăneanu ca nişte idealişti, care, chipurile s-au înşelat în opţiunile lor, dacă nu chiar au fost înşelaţi, în timp ce cei care i-au urmat: Gheorghiu-Dej, Ceuşescu, sunt nişte bestii, nişte primitivi. Ana Pauker era o intelectuală, ştia limbi străine, ceea ce nu a împiedicat-o să facă toate ticăloşiile posibile.   După cum a fost condamnat comunismul, Romînia este, de fapt, din nou, condamnată la subdezvoltare. În acest moment, interesele Cominternului coincid cu cele ale celor care au jefuit ţara, după 1989. De unde se vede că, de fapt, cele două grupuri nu sunt decât unul singur, ca şi cel ce a funcţionat din 1944 până în 1964, la putere, iar după aceea, până în 1989, în opoziţie, ca „elită”. Dintr-o dată, Nina Cassian a devenit din „minoritate conştientă” elită, la fel şi mulţi alţii.  O constantă gravă este aceea că, cu timpul,frica a ajuns să fie matricea discursurilor despre specificul naţional.

România nu este o ţară cu o dezvoltarea organică. Am în vedere faptul că, în perioada interbelică, atunci când, cu timpul, se reuşise constituirea unei elite productive, în toate domeniile- nu însă în politică-,ţara nu avea o infrastructură economică potrivită era, adică, înapoiată, subdezvoltată şi nici o diseminare a cunoaşterii în marea masă a populaţiei:erau 80% analfabeţi. Slaba diseminare a cunoaşterii în marea masă a populaţiei era deci corelată cu o subdezvoltare economică gravă. După război, decalajul a apărut sub alt chip! Elita formată, cu trudă, în timp, a fost distrusă în mare parte sau a luat calea pribegiei, fiind înlocuită de „minoritatea conştientă”,  în timp ce dezvoltarea industrială, corelată cu alfabetizarea şi diseminarea unor cunoştinţe parţiale care, adică, diminuau accesul românilor la decizii majore, în politică şi nu numai-, a fost posibilă sau îngăduită, am putem spune. Elitele, în comunism deşi au fost formate şi existau, mai ales în mediul tehnic, industrial erau deformate din punct de vedere moral, putem spune, adică, mai precis, politic, pentru că le lipsea curajul deciziei responsable. Marxismul ar fi  trebuit să organizeze libertatea, dar, într-o primă fază, nu prea avea de-a face cu Marx, ci cu interesele ocupanţilor.  Marx a fost folosit de conducerea de după ’64-’65, în polemica cu Cominternul- care încă funcţiona, deşi formal se desfiinţase- pentru a contracara planul Valev, nimic altceva decât o prefigurare a regionalismului pe care-l pregăteşte U.E. Era firească translarea spre naţionalism, aşa cum firească este poziţia de apărare a unui individ care este atacat, ziua sau noaptea, de către tâlhari. Pentru că există şi tâlhari ai istoriei, anume cei care confiscă privilegiul ontologic al omului, de a gândi fiinţa, adică de-a o interoga şi înfiinţa, pe măsura răspunsului pe care aceasta îl dă. Această confiscare face posibilă transformarea acestui privilegiu, prin forţă, într-un privilegiu istoric şi social. Voinţa de putere eşuează, mereu, în istorie: ea cade din ceea ce urmăreşte, poate cu bună intenţie adică  conştientizarea acestui privilegiu ontologic al omului, cum am văzut, într-un privilegiu istoric şi social, în care se vede numai faţa dominatoare a fiinţei, nu şi blândeţea ei: iubirea care înfiinţează şi sus-ţine. Unul din mijloacele prin care voinţa de putere îşi asigură dominaţia este tocmai această defazare, cultivată, între cunoaştere şi acţiune. Schimbarea la faţă a României, a lui Cioran, apare din această suferinţă îndurată, şi arată celor ce exercită voinţa de putere că uită mereu ceva, anume ne- voinţa ca diminuare a propriei subiectivităţi şi ca trudă a împlinirii. În acestea două se configurează sensul cunoaşterii şi al acţiunii. Despre păcatele românilor, cel mai bine a vorbit Eminescu!

Despre aceste anunțuri publicitare

Occasionally, some of your visitors may see an advertisement here
You can hide these ads completely by upgrading to one of our paid plans.

UPGRADE NOW DISMISS MESSAGE

57 comentarii

Filed under Uncategorized

57 responses to “România- istorie şi societate.

 1. lupul

  O sinteza exceptionala!Ce ar mai fi de adaugat?Nimic.Ca un corolar al celor afirmate si argumentate de domnia voastra , mi as permite sa adaug cateva lucruri nesemnificative care nu stirbesc cu nimic afirmatile ,domniei voastre ,ci dimpotriva le subliniaza si le intaresc.Din cele mai vechi timpuri[retragerea Aureliana275]aceste locuri nu au avut o stabilitate a lor, au fost calcate de toti trecatorii prin istorie,goti[teritoriul actual al Romaniei s a numit o perioada Gotland,aici a scris Wulfila ,a tradus Biblia in gotica,influente germanice in vocabular nu avem[doar catva cuvinte razlete,fara sa stim perioada in care au patruns in lexic,de ex tasca=geanta venit din germanicul Schultasche].S au perindat cu succes pe aceste meleaguri,avari,huni gepizi,slavi,unguri,turci si iar slavi si apoi iar germanici cu pofte maretze de cucerire a Evoropei.Influentza lor in cultura noastra,in limba noastra e aproape nula,fondul nostru e trac,mai precis dacic,dupa cum bine se stie Ennea intemeietorul ,era trac de origine,iar Romus si Remulus au intemeiat ROma in anul 753i.H .Limba latina era o limba tracica apropiata,inrudita cu limba daca,numele de latina vine de la regiunea Latium[Latium (Latin: Lătĭŭm) is the region of central western Italy in which the city of Rome was founded and grew to be the capital city of the Roman Empire. Latium was originally a small triangle of fertile, volcanic soil on which resided the tribe of the Latins. It was located on the left bank (east and south) of the Tiber river, extending ,bla bla bla]La cucerirea Daciei, de catre Traian,sculptorii romani produc rapid peste 300 de statui de daci,nici o statuie nereprezentand vre un dac legat sau intr o pozitie umilitoare[e un mare mister,poate ca recunosteau in ei pe stramosii lor,poate ca in limba daca vorbeau in casa latinii,un dialect inteles numai de familile nobile romane]Unii vor zice ca speculez,din scrierile lui Traian despre razboiul dacic nu s au pastrat decat,cateva randuri.Dacii sunt confundati cu gotii,sau gotii confundati cu dacii,ce vreau sa zic,prin acestea?Ca cineva de a lungul timpului s a chinuit sa stearga din istoria mai veche si mai noua realitati indiscutabile,ca cineva se joaca cu mintea Ramanilor,romanilor.vechilor traci,cu mintea vlahilor,ca cineva incearca sa ne stearga simtul demnitati prin stergerea istoriei,sau prin rescrierea ei.Maini necunoscute au distrus cartile Dee bello dacico scrise de Traian,dupa modelul scris de Cezar,De bello galico,ca nimeni niciodata nu vorbeste despre busturile de daci ,care odinioara umpleau Roma[casele patricienilor si nu numai] si acum umplu Luvrul si Vaticanul.Sa facem un salt urias in istorie si sa ne ocupam de urmasii kazarilor iudaici.Primele semnale de alarma le trage Eminescu,Vasile Conta,Vasile Alecsandri,Mihail Kogalniceanu,Ion Heliade Radulescu,A.D Xenopol,etc.Deci problema kazaro -evreiasca s a nascut inainte de miscarea legionara si inainte de abordarea ei de catre Hitler si al sau partid nationalist -socialist,romanii prin elitele lor si au dat seama inaintea germanilor de pericolul prezentat de kazaro- jidovime.Kazarii nu au reusit mai nimic din planurile lor in Romania[crearea unui stat,idee mai veche,preluarea puteri pe termen lung etc]Au reusit vremelnic sa ocupe functii importante [timp scurt in care au produs mult rau]dar au fost debarcati de nationalisti ca Dej si Ceausescu.Dupa 89 au incercat sa preia puterea si chiar au reusit pentru o vreme,totusi raul cel mai mare facut acestei tari ,e facut de cozile de topor pur romanesti.Iarasi urmeaza intrebarea,ce vreau sa zik prin cele scrise mai sus,pai e simplu’ ;un popor care a rezistat aici de 2 3 mii de ani,nu are a se teme de nimic,acum trecem printr o perioada mai grea,dar asa cum am facut timp de 2000 de ani,ne vom adapta,vom lua[de la ei,din legile lor,din Uniunea Evropeana] atat cat ne trebuie si atat cat ne convine,ca suntem versatili,ca i inselam pe altii ca tradam ca i mintim,asa e!De mult timp ,de foarte mult timp,de dinainte de nastere a conceptului,poporul acesta a inteles ce i razboiul asimetric.Noi de 2000 de ani suntem intr un razboi asimetric,si sistematic ,pas cu pas am invins in fiecare batalie data[cu pierderi,am iesit cateodata mai ciufuliti],dar suntem aici si mai avem un cuvant de spus pe aceste meleaguri.

 2. Exceptional! Imi voi permite sa o propag si pe un blog mai circulat.

 3. lupul

  e blogu/ secret??pe ce blog,domnulenimeni??

 4. g21

  „ Faptul că ţara a fost teren de ocupaţie, iar clasele conducătoare au fost, de regulă, alogene, a făcut ca cei ce au condus ţara să se comporte, cu rare excepţii, ca ocupanţi. Excepţiile sunt, cel puţin în vremurile noastre, dintre cei condamnaţi la moarte şi ucişi. Pătura superpusă, de care vorbeşte Eminescu, nu este neapărat alogenă, ci are comportament de ocupant, de parte/element a unui imperiu de pradă. Din acest motiv, România este o ţară în care oamenii se adaptează mai repede decât schimbarea, fapt ce generează formele fără fond, de care vorbea Maiorescu. „

  Cred ca la capitolul exceptii trebuie trecut Carol I. Carol I reprezinta mai multe soiuri de exceptii (chiar daca a fost mason ca si Bratianu care l-a adus):
  – A crescut si si-a castigat existenta ca functionar in statul prusac (adica ofiter, ca tot aia e) si a fost educat la scoala de ofiteri de geniu din Berlin, loc in care multi „junkers” isi faceau educatia. Chiar daca el personal venea dintr-o altfel de familie (adica regala, ca „junkers” erau multi si mici in rang) a fost probabil contaminat in oarecare masura de calitatile functionarului prusac si de traditiile de caracter al „junker”-ilor : corectitudine, loialitate, onestitate, serviciu neintrerupt si datorie fata de stat (cu totul alta lume). Chiar si saracia la „junker” avea o conotatie si corelatie cu nobletea.
  – Nu si-a cumparat tronul, si nici nu a venit cu o armata (vizibila sau nu sau cu atribute de submersibil) de ocupatie, deci statul, ala care era, l-a angajat , iar el a transferat calitatile de functionar prusac catre noul patron.

  Deci se poate spune ca a venit cu „fond fara forma” si a construit – cel putin ca forma, dar poate mai mult – un stat care s-a dovedit viabil in conditii dificile. Si nici nu a fost executat.

  Acum, desigur, Carol I nu a fost un sfant, caracterul lui a mai fost erodat pe ici pe colo de smecheria locala, a fost beneficiarul multor transactii – inclusiv financiare – care astazi ar fi categorisite la rubrica „inside information” – dar care erau considerate normale pe vremea lui. Toate astea nu schimba „fondul” contributiei lui.

  „Această adaptare este, evident, formală.”

  Foarte adevarat. La fel de adevarat este ca „forma fara fond” expune premisele necesare ale „fondului” si deci limitele lui, limite care pot fi valabile si vizibile chiar daca fondul nu poate fi asimilat. Asta desigur fragilizeaza si mai mult „patura superpusa” care are constant in subconstient ilegitimitatea ei.

  „Am în vedere faptul că, în perioada interbelică, atunci când, cu timpul, se reuşise constituirea unei elite productive, în toate domeniile- nu însă în politică-,ţara nu avea o infrastructură economică potrivită- era, adică, înapoiată, subdezvoltată- şi nici o diseminare a cunoaşterii în marea masă a populaţiei: erau 80% analfabeţi. „
  si in continuare „Pentru că există şi tâlhari ai istoriei,”

  Cand erau 80% analfabeti, sau chiar 95%, analfabetii intelegeau f. bine termenii tranzactiilor, pt ca erau vizibile la un nivel concret si puteau fi „operate” mintal fara „carte”: Cand tributul catre turci includea produse (grau), analfabetii au trecut „ in corpore” la cultura porumbului, caci legislatia nu tinuse pas cu culturile venind din lumea noua. Deci analfabetii au priceput ca puteau profita de un „tax free loophole”. Noii talhari ai istoriei deplaseaza tranzactiile catre taramuri din ce in ce mai virtuale unde tranzactiile sunt mai ales piramidale – si in sens de escrocherie financiara, dar si in sens de dimensiuni suplimentare care sporesc enorm complexitatea transactiei –
  Problema este ca acesti talhari stau in „codrul” unei lumi virtuale unde analfabetii sunt cam 100% si sunt in plus orbi

 5. lupul

  Carol nr1 a fost un bou orgolios,fata de Imperiul Otoman ,Romania era independenta de facto,de jure nu.Oare de ce Eminescu nu a scris nici macar o poezie despre asa zisul,maretul razboi de independenta??Pericolul nu l reprezentau turci[care fie vorba intre noi cu ajutor englez intrasera intr un declin puternic] ci rusii si imperiul austro-ungar.Carolica number oane a luptat pentru rusi,pen’ca nu i asa,rusii fara ajutorul nostru nu i ar fi invins pe turci,deci sa tragem linie si sa vedem cat a costat aceasta independentza care ,repet, de facto era.România a participat la război cu o armată de 58700 oameni şi 190 de tunuri moderne. Pierderile de vieţi omeneşti s-au ridicat la peste 10000 persoane. Deci au murit 10 000 de romanasi ca sa obtina ceea ce aveau de facto,ei au murit pentru niste orgolii si calcule meschine.Urmeaza Tratatul de la San Stefano, prin modul în care fusese încheiat şi prin prevederile sale, leza interesele Marilor Puteri europene, creând un dezechilibru strategic în regiune în beneficiul Imperiului Ţarist, îndeosebi prin apariţia unui aşa-numit Principat autonom al Bulgariei, în realitate un cap de pod al tradiţionalelor interese ruseşti în zona Strâmtorilor, căruia i se atribuise cea mai mare parte a fostelor provincii otomane din Peninsula Balcanică. Astfel s-a impus reluarea negocierilor de pace în numele păstrării echilibrului de forţe paneuropean.CA URMARE, în iulie 1878 avea loc Congresul de Pace de la Berlin. Principatele Unite Române (şi Serbia) nu erau admise să participe decât cu rol consultativ pe motiv că independenţa acestora nu fusese încă recunoscută „de jure”. Primul-ministru român, Ion C. Brătianu şi ministrul de externe, Mihail Kogălniceanu au reprezentat România la Berlin şi au susţinut poziţia ţării conform „dreptului cel vechi” şi jertfelor făcute în război. Expunerea delegaţilor români nu a fost luată însă în consideraţie.[necesită citare]ADIK CUM??SUNTEM TRATATI CA NISTE JAVRE RAIOASE>,CUM NOI EROII ,CUM CAROLICA NUMBER OANE IA UN SUT IN CUR??Prin Tratat s-a recunoscut independenţa României în a cărei componenţă intrau Delta Dunării, Insula Şerpilor şi Dobrogea până la linia de la est de Silistra – sud de Mangalia. Opoziţia categorică a delegaţiei ţariste, lesne de înţeles prin prisma intereselor sale urmărite sub stindardul înşelător al panslavismului, a dus la eşecul intenţiei puterilor europene de a stabili frontiera Dobrogei la sud de Silistra, traseul definitiv la frontierei româno-bulgare urmând a fi stabilit abia în 1880 de către o comisie internaţională. Cele trei judeţe româneşti din sudul Basarabiei – Cahul, Bolgrad şi Ismail – reveneau Rusiei, însă Tratatul de la Berlin nu a pus în legătură revenirea Dobrogei la România cu cedarea celor trei judeţe mai sus-amintite. O va face însă Curtea imperială de la Sankt-Petersburg, prin forţarea unui „schimb” de teritorii, care nu i-au aparţinut niciodată de drept, stârnind revolta unanimă a clasei politice româneşti faţă de cedarea Bugeacului în schimbul Dobrogei de Nord, stare de fapt speculată ulterior de istoriografia bulgară pentru a demonstra aşa-zisa lipsa de dorinţă a românilor pentru a prelua teritoriul „eminamente bulgăresc” dintre Dunăre şi Marea Neagră, posesiune politică românească pe vremea lui Mircea cel Bătrân.Domnilor,nu stiti istorie!!Voi mestecati clisee folosite de toti idiotii de pe televizoare.Va e greu sa cititi printre randuri??Romanbia a intrat in razboi,a pierdut 10 mii de soldati si a iesit cu independentza,asa zis independentza dar ciuntita teritorial,situatie care o sa se mai repete si in viitor,deci lasati clisele cu Carolika number oane,ca nu tine.

  • g21

   Toate detaliile istorice pe care le oferiti cu voluptate sunt adevarate si bine cunoscute. „Fondul” discutiei este cu totul altul – mai ales ca un post precedent vorbea de starea morala a romanilor. Mai bine argumentati de ce alternative la Carol I ar fi fost mai bune, in particular de ce marile puteri ar fi fost mai receptive in cazul Romanie.

 6. lupul

  g21 ar fi bine sa te numesti g69 si sa mai citesti si matale istoria patriei,dar mai asa cu atentie si tinere de minte!!:)))))

 7. lupul

  inca un amanunt;În şedinţa solemnă a Adunării Deputaţilor din 9 mai 1877, la o interpelare a lui Nicolae Fleva privind situaţia ţării, ministrul de externe Mihail Kogălniceanu rosteşte celebrul discurs ce proclama Independenţa României:

  „În stare de rezbel cu legăturile rupte, ce suntem? Suntem independenţi, suntem naţiune de sine stătătoare….Ce-am fost înainte de declararea rezbelului? Fost-am noi dependenţi către turci? Fost-am noi provincie turcească? Avut-am noi pe sultan ca suzeran? Străinii au zis acestea; noi nu am zis-o niciodată. Aşadar, domnilor deputaţi, nu am nici cea mai mică îndoială şi frică de a declara în faţa Reprezentanţei Naţionale că noi sîntem o naţiune liberă şi independentă [24]”Si atunci de ce au murit bre10mmi de romani??sa castige Rusia si Bulgaria sa devina stat de facto independent??

 8. lupul

  Nu am trait in acele timpuri sa stiu ce alternativa ar fi fost mai buna la Carolica number oane,io zik ca pe sangele romanilor e usor sa ti cladesti statura morala,poate dak la Plevna ,Vidin,Rahova ,in Valea Plangerii ar fi murit nemti prusaci,neamuri de ale lui Carolica ,asta nu ar mai fi aruncat cu usurintza tara intr un razboi fara rost.Starea morala a romanilor este excelenta sire!!:))))Eu am o stare de spirit excelenta,de ce am o stare de spirit excelenta??Pen’ca stiu istorie,pen’ ca stiu din ce neam ma trag,pen’ ca nu pun botul la denigrarile facute de altii la adresa poporului meu sfant si martir,pen’ ca in istoria tuturor popoarelor au existat clipe grele,pen’ ca noi nu suntem o exceptie a istoriei si pen’ ca asa trebuie sa fie,ca sa apreciezi binele ,care a fost sau binele care va veni, trebuie sa ai parte de clipe amare,pen ca dualismul rau- bine trezeste natiunile din somn,cand e rau,ele se trezesc si aleg calea cea buna[cale buna ,raportata la imprejurarile istorice din acel moment]Au romanii morala??Desigur ca au,mult mai multa morala decat englezii si germanii,noi nu am transportat sclavi negri cu corabiile,nu am ucis amerindieni si nu am facut experiente pe copii la Auschwitz.Suntem mai morali decat kazarii -iudaici,si nu am facut segregatie ca olandezii,nu am ucis incasi ca spaniolii si nu am furat teritorii de la alti ca rusii.Suntem deci un popor moral.curve ,hoti,mincinosi se gasesc la toate popoarele,nu avem noi o proportie mai mare de curve,hoti si mincinosi,cine afirma asta o face cu rea credintza,e propaganda,suntem chiar un neajm virtuos,de la virtute[Însușire morală pozitivă a omului; însușire de caracter care urmărește în mod constant idealul etic, binele; integritate morală. ♦ Înclinație statornică specială către un anumit fel de îndeletniciri sau acțiuni frumoase. 2. (În loc. prep.) În virtutea… = pe baza, în puterea, ca urmare a… – Din lat. virtus, -tutis (cu unele sensuri după fr. vertu). ],cum ziceam suntem un neam virtuos,inca nu am produs monstri ca cei din familia Borgiasi sarmanii de noi nu am avut nici inchizitie,noua ne merge prost ca suntem prea cuminti,prea linistiti,dar aceste insusiri ni le am format de a lungul istoriei,in urma experientelor istorice,noi stam acilisa la mamaliga si la prazul nostru,mancam urzici si suntem sanatosi la trup si la minte,nu mergem sa luam cu anasana porcu vecinului din coteatza si sa facem chef mare pe munca altuia,deci suntem morali si avem si moral bun!!:))))

 9. lupul

  Marile puteri au fost nerusinate mereu,indiferent care au fost ele,in cazul marilor puteri de oricand ,din orice timp,exista doar cateva alternative ca sa fii bagat in seama,fie esti si tu o mare putere si ti arati coltii[nu e cazu’ Romaniei] sau le tragi pe sfoara,mai modern le dai teapa,zici ca ele si faci ca tine,[un fel de razbel asimetric[ asa cum au facut romanii mereu.Am scris ce am scris despre Carolica,ca sa vedem si partile proaste ale lui,sa nu mai luam de bune tot ce se afirma de catre, unii interesati,sa privim istoria si prin prisma pragmatismului,ce am investit,cat am cheltuit si ce profit am scos,istoria noastra e grav alterata,e bine sa invartim orice data, orice indiciu,orice afirmatie data de istorici de mai multe ori in minte si sa le analizam cu atentie,sursa,cine le emite,de ce le emite,cui folosesc,cine are interesul sa fie prezentate in acest mod,etc

  • g21

   Ok, cum ar fi aratat tacticile asimetrice ale romanilor la tratativele din 1877-78? Intai stam pe tusa, zicem ca noi le dam Buceagul dar noi ne prefacem si stam acolo? Sau refacem treaba cu Divanele din 1859 si alegem un Cuza ca rege al Bulgariei?

 10. lupul

  nu bre!! e mult mai simplu,Carolica statea acasa impreuna cu armata ,dar pregatiti de razbel,era posibila si o alianta cu turcii ,care ne ar fi recunoscut independentza si am fi luptat contra rusilor ca sa le smulgem teritorii,noi am fost piesa forte din razbel,turcii deja ai batusera pe rusi,sau oricum era indecisa soarta razbelului,atunci trebuia sa negociem la sange cu rusii dar si cu turcii,oricum turcii au fost mai de cuvant decat rusii,mult mai de treaba!!:))))Carolika s a aruncat in rabel pe spinarea romanilor,razbelu a costat bani,vieti omenesti,daca nu era arbitru,putea sa fie neutru si sa investeasca in infrastructura[in voga erau atunci caile ferate]in intelegere cuturcii,pentru independentza puteam sa i casapim pe rusi,stiu Evropa ar fi fost oripilata,oricum razbelul nu era necesar Romaniei.dar daca i am fi batut pe rusi,cum ar fi stat tratativele si unde s ar fi tinut aceste tratative??Poate la bucuresti,poate la Constantinopol,noi luam independentza de la turci,luam teritorii de la rusi,si eram priviti cu teama si respect,Anglia ne ar fi sprijinit impotriva Rusiei la fel si Austro-Ungaria,Bismark era inamicul atat al Rusiei cat si al Turciei.Anglia era si ea un inamic al Rusiei ,Imperiul Otoman era in declin,am fi obtinut ce am fi dorit de la ei si i am fi pus cu botul pe labe pe rusi[pentru o vreme]fortza ce se afirma cu tarie in Evropa.e o prezentare schematica,ar fi multe de zis si de scris.

  • g21

   Iar eu am de vanzare un pod faimos „Brooklyn bridge”, dantelarie de arhitectura, face legatura intre Brooklyn si Manhattan, e foarte ieftin. A-propos, de unde stie domnia-voastra ca brusc cele trei-patru imperii care stateau cu ochii pe niste proaspeti neaveniti cu pretentii nu ar fi canibalizat Romania – sau Principatele de curand unite si le-ar fi partajat cum au facut in repetate randuri cu Polonia? Austria ar fi luat Valahia – ca au avut pt un timp Oltenia, nu-i asa? Rusia ar fi luat „cealalta” jumatate din Moldova – ca deja fusesera peste Principate pe timpul Regulamentului Organic, restul puterilor occidentale ar fi preferat sa controleze singurul punct strategic dupa ele, gurile Dunarii, si ne trezeam cu un Ducat Lipovean un fel de protectorat (exista un precedent – Ducatul Varsoviei in timpul lui Napoleon) Anglo-Franco-Prusac? Eu personal nu l-as blama pe Carol pt lipsa unui loc la masa tratativelor. Cativa ani mai devreme, un rege ceva mai impamantenit, al celor doua Sardinii, a sacrificat o provincie 100% italiana – Savoia – pt ca Franta l-a „ajutat” in razboiul contra Austriei. Dar bineinteles Romania fara Carol ar fi facut minuni. Asimetrie, asimetrie – si sunt intru totul de acord cu conceptul propriu zis – dar sa ne mai scarpinam in crestet din cand in cand.

 11. Felicitari !
  In sfarsit unu’ care nu se imbata cu apa rece si mai observa si unele implicatii.
  As face insa 2 observatii :
  1) comportamentu clasi superpuse este unu de tip „comprador” adica vechili ai intereselor straine. Ca in America Latina ori China tratatelor inegale ori India in timpul Comapnei Indiilor.
  2) situatia economica a tarii determina restu… inclus morala cam imorala.
  Scuze ca imi permit sa imi fac ceva publicitate :

  despre nefericita situatie economica a Romaniei , mai ales cauze (fara morala, fara religie samd in cheie braudeliana)
  so http://vremea.forumgratuit.ro/t65-statul-consideratii-personale

 12. lupul

  Nu zic ca nu aveti dreptate,distinse domn,era posibil si asa ceva,dar sa nu uitam caNăscut în 1818, Alexandru a fost fiul cel mare al Ţarului Nicolae I al Rusiei şi al Charlottei a Prusiei, fiica lui Frederick William al III-lea al Prusiei şi a Louisei de Mecklenburg-Strelitz. Carolica a sarit la gatu turcului ca sa si ajute ruda ceva mai indepartata[afinitati de sange as zice], Rusia era slabita,reiese ca era slabita si pentru ca nu facuse nici o branza in fatza redutelor si ne a cerut ajutorul,Carolica a fost oarecum surprins de cererea ruseasca si a actionat rapid si pripit,ca dulaul care vede osul fluturand prin spartura din gard,a varat capul si a fost luat de gat de catre hinghier:))))))POate ca daca ar fi fost mai mester la tratative,dar unde ai vazut neamtz si pe deasupra si junker sa se togmeasca ,ca un oriental,raman la parerea mea mai veche,raboiul a fost inutil,de aia, domnul Eminescu nu a catadicsit sa scrie nici macar un vers despre el,acum io ma pot insela,dar se inseala si marele Eminovici??:))))

 13. Lupule

  o cam iei pre aratura .. desi parca nu prea se vaz iepuri ce sa justifice efortu’.
  1) 1877 . Romania nu avea cum sa bata Rusia … Aportul romanesc la Plevna a fost hotarator , INSA rusii erau prezenti acolo in numar suficient. Cf zicalei aleia cu paiu in plus care rupe spinarea camilei. A fost mai mult decat un pai dar grosu era al muscalilor . De altfel s-a ajuns la un moment dat la o stare incordata cu rusii si Carol zis-a ca armata ce a triumfat la Plevna poa sa fie distrusa nu insa si dezarmata. Ca distugerea armatei romane era asigurata (insa complicatiile de dupa …. adica armata tarista ar fi avut o victorie a al Pirus care ar fi permis Turciei sa revina … si poa KaKaniei sa intervina)
  2) prima intelegere era cu Dobrogea intreaga adica si judetele Silistra si Durostor. Ru8sii s-au suit pe divan si au dorit sa reia Basarabia (Cahul, Ismail si Bolgrad – caci asta este Basarabia adevarata!) si in fata refuzului romanesc au „scurtat” Dobrogea ce urma sa revina Romaniei.
  3) Rezbelu era inevitabil . Din 2 motive mari si late :
  a) (h)Otomanii isi dadusera o „constitutie” in care Principatele Unite apareau ca o provincie cu drepturi de administrare speciale. Provincie nu tara tributara ori sub „protectie” – cestiune ce era contrara statului Moldovei si Munteniei chiar si in timpuri fanariote! Deci in subtext intentia viitoare ca Pricipatele Unite sa devina provincie otomana asisderea Albaniei ori Bulgariei.
  b) trecerea armatelor tariste ne facea teritoriu in razboi. In mod uficial armata romana ar fi trebuit sa se impotriveasca ….
  b1) in cazul victoriei (h)otomanilor „statutul privilegiat” al Romaniei ar fi fost abolit … si am fi avut pasale instalate la Bucuresti si Iasi !
  b2) in cazul victoriei muscalesti Rusia ar fi „rectificat” granita cu mai mult decat Basarabia … (in cestiuni din astea poti avea intotdeauna incredere in pronirile pradatoare ale muscalilor urmasi de varegi cu influente tatare !)

  Participarea la acest rezble a dus la o prima recunoastere internationala a Romaniei ca actor suveran . Una care desi cam de facto si , desi , ignorata de puteriel europene obliga totusi pe rusi . Caci rusii iscalisera un tratat ori tratat se iscaleste cu un egal dpv juridic (adica suveran). Asa ca au trebuit sa isi modereze pretentiile (nu sunt cei mai morali in privinta tratatelor – ma rog germanii si ungurii is si mai imorali- insa la ei politica internationala este ca jocu de sah .. analizeaza si miscari viitoare ori in acest sens nesocotirea brutala a tratatului i-ar fi pus in imposibilitatea de a face tratate in viitor).

  Oricum vitoria militara este o cestiune de putirinta .. care ne lipsea la 1877 si mai traziu cand era vorba de Rusia . Putirinta noastra s-a putut manifesta fata de Bulgaria, Ungaria .. tari de catgoria noastra . Nu fata de imperii fie ele austriece, otomane sau ruse! Deh categorie grea )

  As mai observa ca cestiunea cu comertul de negri a fost una de oportunitate nu de morala …Neavand deschidere la Atlantic nu am putut profita de acest manos comert . La mica barfa chiar si danezii au participat nitel (inainte de copenhagarea flotei lor .. ca dupa nu au mai avut cu ce !!!!)

 14. lupul

  La începutul Războiului de Independenţă Eminescu a susţinut prin scrierile sale efortul militar al ţării. Din decembrie 1877 el a început să critice vehement felul în care guvernul I.C. Brătianu s-a angajat şi a participat la război. Acuzaţia cea mai gravă pe care o aducea Eminescu era faptul că în iulie 1877 guvernul a aprobat intrarea în război de partea Rusiei fără să ceară nici o garanţie în scris. Înainte să se facă publică intenţia Rusiei de a anexa sudul Basarabiei, Eminescu scria:
  Colaboraţi la Wikicitat „„Intrară în război, fapt care se putea foarte bine aproba şi sprijini, dar intrară cu o armată nepregătită cu nimic, graţie ineptei şi culpabilei lor administraţii, şi fără nici o convenţie stipulând şi marginea sacrificiilor şi întinderea beneficiilor pentru români, mulţumită închinatei lor diplomaţii. Întrebaţi de presa conservatoare dacă au vreun tratat cu împărăţia alăturea de care luptau, ei răspunseră cu cutezanţă că acea împărăţie nu putea să trateze cu un stat care este încă vasal şi, adăugând la această umilă mărturisire linguşiri făţarnice pentru puternicul suveran ce ocupa România şi Turcia cu cinci sute de mii de oameni, adăugau că ei nu fac insultă generosului ţar a-i cere zapis, etc.” CE MAI ZICE OBSCURUL ZIARIST EMINESCU??Eminescu???După vizita la Bucureşti a generalului Ignatiev, când s-au dezvăluit intenţiile Rusiei de a anexa sudul Basarabiei, Eminescu a desfăşurat o febrilă acţiune de informare a cititorilor despre drepturile noastre istorice. Între 3 şi 14 martie 1878 a publicat un amplu studiu pe această temă. În acelaşi timp el a început să bănuiască că guvernul român ştia mai demult despre pretenţiile Rusiei. Felul în care s-au desfăşurat tratativele cu ruşii au fost dezvăluite la 30 septembrie 1878, când Kogălniceanu a declarat în faţa Camerei Deputaţilor că principele Gorceacov îl anunţase de intenţia Rusiei de a face un schimb de teritorii încă în iunie 1877. Şi cu toate acestea România a intrat în război peste două luni fără a cere garantarea graniţelor.

  • lupul

   domnuleBizon e o analiza interesanta,poate ca ai si dreptate,nu tin sa am ultimul cuvant intr o polemica ce nu poate schimba cu nimic un dat istoric.Cat despre moarala si oportunitate,e destul de complicat,poate ca morala nu te lasa sa vezi oportunitatea,poate ca ai oportunitatea sa faci sau sa nu faci ceva,dar te impiedica morala.Neamurile care ne inconjoara,sunt urmasi vechilor neamuri care ne inconjurau si odinioara pe la anii 1000 sa zicem,citim istoria si vedem ce au facut ei altora,cum si au tras o intre ei:))),sunt neamuri asa cum bine zici de varegi pradatori,de tatari,de alani,de sciti, de bulgari slavizati,de germanici,de ugro finici europenizati etc.Vor face ceea ce au mai facut,noi vom face ceea ce am mai facut,asa cum vrabiile de acum,pisicile de acum,soareci de acum ,sunt descendentii celor din antichitate asa suntem si noi,stim din istorie cu exactitate ce le poate pielea si caracterul.Sustin cu tarie ca noi avem o morala mai aparte ca ei,ca suntem un neam virtuos[am mai scris io despre asta]Cineva,undeva,acolo sus ,nu ne iubeste,ne vor degradati,umili,idioti,cretinizati[vezi consumul de etno-botanice]ne vor sclavii lor.Imperiile si bunastarea din ele se construiesc cu munca sclavilor.Nu e nici o problema domnule draga Bizon,ne au mai vrut ei morti cu marul in gura serviti la tava,de cel putin 1000 de ani ne doresc disparitia,au reusit ei ceva??NU!Vor reusi ei ceva??NU!!CE zicea Gh.I Bratianu??O ENIGMA SI UN MIRACOL ISTORIC: POPORUL ROMAN.Ce reprezinta 20,30 ,40 de ani in cursul unei istorii de doua ori milenara??Nimik.Poporul roman se va trezi,sa fii sigur de asta,cu cat va suferi mai mult si mai greu,cu atat renasterea lui va fi mai pregnanta,va fi de neoprit.

 15. lupul

  Parca s a mai intamplat asa si in ww2, cand Mihai number oane l a luat de gat pe domnul Antonescu si l a inchis [era sa scriu vestiar:))))] in seif, sa studieze colectia de timbre regala,uitase sa incheie un tratat cu Armata Rosie,iar trupele romane erau saltate de pe linia frontului si deportate prin Siberia,pe unde a intarcat dracul copii,cam pripiti nemtii astia,cam uituci,dar uituci pe spinarea noastra a romanilor.

 16. lupul

  Ianus cel cu o mie de fete,esti Ghita Bizonu;,dar si g21si dlnimeni,ce jocuri faci Ianus??:))))))Vrei sa creasca blogu;??:)))) sa ai trafik??

 17. lupul

  Bizonu e cult,a citit antropologie structurala,ai citit si vre o carte de Karl Levis Strauss??:)))

 18. lupul

  Cu asa un Bizon, sa tot polemizezi,imi aduce aminte de mine in tineretele mele,bravo bre Bizonule!!

 19. Ghita Bizonu’

  Lupule

  1) apelativu normal este Bizoane !
  2) pe net eu semnez doar Bizonu’ (de la data intrararii in NATO). Pe dinimeni l-am intalnit pe alt blog .. dar atat.
  3) Nu stiu cat sutem mai virtuosi. Sustin ca nu am avut ocazia sa refuzam unele mici pacate gen comertu cu negrii …Ma rog nu din cazue imputabile noua ci ales geografic!!!

 20. Lupul: sunteti musafir si va sugerez sa va comportati ca un musafir si nu ca un agent provocator trimis de servicii. Pareti obsedat de trafic si va inselati, nici eu si nici omulsicetatea nu urmarim traficul, ci, mai degraba, daca sosesc comentarii, calitatea lor. Ghita Bizonu’ este un comentator respectabil care a venit de pe blogul pe care am copiat acest articol. Pe acel blog suntem colegi comentatori.

  • lupul

   Esti obsedat de servicii amice??Crezi ca esti asa important incat serviciile sa se ocupe de tine??Voi nu sunte ti decat niste tipi care refuleaza aici ,din prea plinu’ asa zisei stinte de care credeti ca sunte ti plini,se vede felu’ in care construiti fraza si ce cuvinte, ce idei folositi.Nu sunte ti decat niste cacaciosi anonimi,oameni care nu si dau numele nu si arata identitatea dar critica tot ce misca,vezi ca la mine daca faci clic pe wolf ,imi apare numele real si varsta cand am postat ,atinci aveam 45 acum am 50.Mie nu mie frica nici de servicii si de nici unul dintre voi,sunt ceea ce sunt,voua de ce va e frica prieteni mei??

 21. lupul

  Matale cam ce ai vrea sa scriu despre neamu’ meu??Ca suntem niste nenorociti??Ca suntem niste incapabili care nu am slujit stiintza si nu am facut experiente pe copii??Sa scriu ca suntem niste idioti ca nu am vandut in piatza ,bulgari la snop, sau unguri legati fedelesi?Sa scriu ca suntem neam de betivi si de curve ordinare,neam incapabil de evolutie,neam de cocosati??Matale ce crezi??Cum suntem??Ai ceva de reprosat Neamului Romanesc??Nu se ridica Neamu’ la asteptarile talica??Da’ matale te ridici la asteptarile Neamului??Eu nu inteleg abordarile super criticiste la adresa Neamului Romanesc,abordari facute chiar de catre romani,e ca si cum te ai plasa in afara neamului tau[sau ai fi de alt neam]si te ai erija in critic,Cu ce drept??Daca faci parte din acest neam iti acord prezumtia ca esti peste medie[intelect,pregatire ,morala etc]Esti peste medie??Sunt io peste medie??Eu am fost si raman un umil soldat aflat in slujba neamului meu,daca nu am ocazia sa lupt cu arma in mana pentru el,pot sa lupt cu pixu,cu tastatura, cu vorba.A ne arata in public defectele,nu foloseste la nimic,[ce matale iti agati izmenele la vedere pe balcon sau in curte la poarta??]trebuie sa stimulam si sa incurajam ce e bun in neamul asta.Nu o fi nimic bun in neamul din care si domnia ta faci parte??Aud tot felul de tampenii,romanii nu sunt ca nemtii,nu sunt ca norvegienii,nu sut ca danezii,nu bre,noi suntem romani,cui nu i place poa’ sa emigreze si sa si schimbe cetatenia.Mie nu mi e rusine cu neamu’ meu.Toti o ard pe bloguri,ca poporul e prost,ca poporul e imbecil ,ca e cocosat si ca ai curg mucii pe rever,tot poporul asta a construit,a luptat cand a fost nevoie,ca nu a stiut sa aleaga conducatorii,bine ca nu am ales nebuni,altii au avut si din astia,care face filozofie pe spinarea poporului roman ,gaseste in mine cel mai mare dusman,in fond cine sunte ti mai nene voi sa va criticati propiul popor??Nici Iorga nu a indraznit sa critice poporul,nici Eminescu,ala scria contra partidelor politice si a tampeniilor facute la acea vreme??Voi de pe blogul acesta cine sunte ti??Asa anonimi??Nu aveti coaie??Nu aveti curaj??Eu sunt un fost maior in armata romana,arma nu conteaza,voi cine sunte ti??Ia sa va prezentati voi,asa ca la revista de front,cu batistutza, unghii taiate ,bocanci facuti si cu seria armei memorate.Da’ unde va credeti voi??In mijloc de codru des??:)))))

 22. lupul

  Din ce scrie Bizonu,reiese ca el ar pune botul la o magarie ,daca ar avea ocazia si ar iesi in profit,asta ar fi un semn de inteligentza din partea lui,probleme cu morala nu ar avea,ca de ,nu i asa,daca putem vindem negrii.:)))))0

 23. Lupul: daca mi-ati raspuns, atunci nu divagati, ideea era comportamentul dvs (de) provocator si nu sentimentele mele fata de servicii. Pina acum am crezut ca vedeti lumea intr-o zoologie binara, dvs si ceilalti (boii); descopar acum o viziune ternara a dvs asupra lumii, au aparut in mintea dvs cacaciosii. Progresati, progresati, desi ma gindesc ca un bestiariu din evul mediu era totusi ceva pe linga puterea dumneavoastra de cuprindere, in sec XXI. Ma intreb de ce v-ati inchis blogul care parea, probabil, promitator – avea si trafic, nu, mult de tot? – si pe care scriati , tot probabil, cum e cu dumneavoastra si cu boii si cu cacaciosii, pentru a va transforma intr-un pelerin al virtualului, care vine cu marinimie sa ne stearga pe noi, cacaciosii, la funduri si sa ne orienteze, noua, boilor, coarnele. Fara indoiala ca sunteti virful acestei piramide existentiale formate din boi, cacaciosi si dvs si ma intreb cum este acest virf: sunteti singurul care nu sunteti bou si cacacios, ceea ce nu e grozav, stiut fiind ca un criteriu decizional important este criteriul majoritar – majoritatea stabileste ce si cum sunteti cel putin in egala masura ca dvs insiva, o consecinta ar fi aceea ca intr-o lume cu majoritate de dementi cei nedementi ar fi internati in ospicii si poate ca si sunt – ori, o alta situatie de virf, sunteti superboul si supercacaciosul? Pare ca aceste extreme s-ar atinge; va promit ca nu ma voi gindi prea mult la asta.

 24. Lupul: uitasem sa va ofer un detaliu; cei care trebuie sa stie cine sunt eu, stiu. Cei care nu stiu nu trebuie sa stie. Nu ma pot hazarda sa scriu in locul celui care isi spune omulsicetatea dar stiu ca a dorit sa respecte o cutuma a virtualului de a avea un nick name.

 25. lupul

  E cutuma in mintea ta:))))multi,cei mai multi scriu cu nik dar isi declina identitatea ,altii folosesc chiar numele lor,cacacios sigur ca sunt si eu,dar nu atat de cacacios ca altii de pe aici:)))Habar nu am cine esti,si nici nu ma intereseaza asa mult,dorm linistit si daca nu stiu cine esti tu, bizonu si g21 cat si nimeni,sa fiti sanatosi!Vad ca aveti indoieli in legatura cu personalitaea vostra.Adik daca aflu cine esti,ce fac??Raman cracanat ,cu degetul in gura??A folosi un nik,e o impolitetze,daca voi sunte ti nepoliticosi ,imi permit sa scriu si eu cum scriu.Criticati ce vreti voi,pe mine,partide,persoane publice,personalitati ce doriti,dar nu mai faceti consideratii pe seama poporului.Voi preluati clisee imagologice si le dezvoltati si incepeti sa puneti intrebari perfect idioate,gen Lizuca,dar de ce e poporul asa,dar de ce nu poate poporul,intrebari de gaga,cititi Biblia,gasiti acolo raspunsurile la problemele in legatura cu oricare popor.:)))))))

 26. Lupul: cred ca inca nu ati priceput sau inca nu vreti sa pricepeti ce este cu un blog. Atunci cind intrati pe blogul cuiva este ca si cum ati intra in casa lui, o casa virtuala, spirituala, daca doriti. Ca musafir, aveti de ales: daca nu va place ce aflati acolo atunci nu mai veniti, dar fie ca va place, fie ca nu va place va purtati frumos cu persoana care va gazduieste si cu ceilalti care se afla pe acolo. Daca doriti sa discutati, atunci discutati civilizat. Daca aveti ceva de reprosat gazdei si doriti sa mai fiti primit, atunci o faceti cu bun simt. Ceea ce practicati dumneavoastra se numeste proasta crestere si nesimtire, asta ca sa va acord circumstanta favorabila ca nu sunteti un provocator sau un mercenar al virtualului, adica un om platit ori rasplatit sa faca ceea ce face.: intrati cu bocancii plini de noroi in casa omului – ca sa zic asa – faceti mizerie pe acolo, dispretuiti si injurati tot ce misca, gazda ori alti musafiri si aveti numai pretentii. Faceti afirmatii – si mai ales lansati acuzatii – pe care nu le-ati putea sustine – de exemplu cea cu cliseele imagologice – si aveti pretentia sa fiti luat in considerare fiindca „zbierati” cel mai tare. Toate acestea, repet, ca sa va acord circumstante atenuante – daca poate fi vorba de asta – altfel gasesc ca aveti comportamentul unui individ pus sa provoace. Cam asta este, de acum incolo va las in pace si pe mina gazdei noastre, care va proceda cu dumneavoastra cum va dori.

 27. lupul

  dlnimeni,,,,io unu’ cred ca matale esti si gazda si paraziitu’ si simbiozati impreuna ,bine mersi:)))))Cat despre gazda,musafiri,vizite si buna purtare,eu cand merg in vizita,procedez asa;salut,ma prezint,eventual ma descaltz la intrare:))),si astept ca la randul meu sa fiu salutat si cei din incinta sa se prezinte la randul lor[va place termenul ales ,de incinta??],daca persoanele sunt decente si discuta despre vreme[cum fac englezii],sau critica niste idioti aflati vremelnic la carma tarii,aleg fie sa tac,fie sa mi spun parerea untr un mod decent,desigur.Daca indivizii,persoanele aflate acolo,incep sa discute despreNeam,despre popor,si sa emita judecati de valoare la adresa,poporului,luat asa la gramada,sa faca aluzii nesanatoase si gazda nu intervine sa mute discutia pe alt plan,ba le mai canta si in struna,atunci faram tot,bat musafirii si ai aunc pe geam,gazda poate fi schilodita trupeste foarte usor,ai faram mobila si ai distrug casa,pentru mine doar Neamul si poporul conteaza,astea sunt sfinte pentru mine,nici Dzeu din cer daca exista nu mi poate judeca Neamul si poporul.Pentru mine cocosatii din Romania sunt mai drepti decat cocosatii de aiurea,ce vreau sa zik??Ca nu putem noi,ca nu avem dreptul,moral sa ne criticam poporul.Ce popor sa criticam??Poporul de la 1848,poporul de la anii 1600,poporul din 1989,poporul actual,eu pot critica indivizi din popor ,pe oricare dintre cei ce au fost la putere[dupa cum bine ai observat il pot critica si pe Carolica numer oane,care nu a fost tocmai de aruncat] Domnulenimeni,atat timp cat lasi poporul in pace,nu l critici asa ,la gramada, luat cu furca, ai in mine cel mai bun interlocutor,cel mai politicos om din lume,totus eu sustin ca sunte ti aceiasi persoana cu propietaru’ blogului ,cu g21 si cu Bizonu,va tradeaza stilul si felu’ in care abordati problemele,oare asa e??:)))))

 28. lupul

  Gazda ar trebui sa se bucure de zbieretele mele,sunt zbiewrete productive,a trecut de 30 de comentarii,daca mai zbier de doua ori,trece de 60 de comentarii,stiu io ,din experientza ,ca daca inciti lumea si bati calu’ ,obtii randament maxim:))))))Asta poa’ sa o confirme Bizonu,un bizon nervos alearga mai mult decat un bizon calm:)))))0

  • N-ar fi fost mai productivă o discuţie despre semnificaţia pe care o are fiecare în vedere, atunci când foloseşte cuvântul „popor”?! Încă Voltaire spunea că e bine să ne precizăm termenii, atunci când discutăm. Am avut recent o experienţă cu un prieten care, cred, s-a supărat pentru că nu am răspuns conform aşteptărilor la o solicitare, cu privire la un interviu al lui Florin Constantiniu, în care acesta folosea două cuvite ca să exprime o idee, pe de-o parte:popor, ca opus conducătorilor, ca cel condus, pe de alta, cetăţean, care de fapt desemna ceea ce viza intervievatul, adică starea politică actuală, mai precis românii în starea politică actuală, care, evident, toţi la un loc, nu sunt poporul român, din care face parte şi tatăl meu şi bunicul şi tot aşa, pe linie paternă şi maternă, de la începuturi. Evident că pe ei nu-i pot face vinovaţi de starea de fapt de acum, mai ales că mulţi dintre ei au luptat prin războaie, au pierdut fraţi, datorită erorilor politice ale conducătorilor etc. Dar adevărat este că nepoţii mei mă pot învinui pentru că nu am spus prezent acum, adică nu am intervenit, preferând să fac planuri printre cuţite şi pahare, cum zice poetul. Îmi asum vina şi voi încerca să o corectez. În ce priveşte proprietaru’ blogului, nu e aceeaşi persoană cu Dl.Nimeni, cu Bizonu’, cu g21. Suntem diferiţi chiar stilistic, dacă pot spune aşa.
   Ar mai fi ceva! Bizonu’ a făcut o insinuare de forma dacă…atunci, dacă, geografic, am fi fost altundeva, atunci am fi vândut şi noi, românii, sclavi. Merită o discuţie! În primul rând, cred că, dacă am fi fost aşezaţi altundeva, nu am fi fost români, pentru că poporul a apărut la intersecţia unor linii de forţă ale istoriei, pe un teritoriu, pe care l-a folosit, ca să configureze o formă de viaţă. Această topologie a indus şi o anume îngăduinţă faţă de alţii, dar şi multă suferinţă, la care s-a răspuns cu mijloace specific omeneşti, care-nota bene!- nu sunt codificate moral, fiindcă te afli în jungla istoriei, ci, ca la toţi oamenii, în vederea supravieţuirii, în primul rând ca oameni, ca indivizi! Dar acumularea teologico-politico- culturală sedimentată în popor, este, cred, printre cele mai valoroase din lume, pentru că, la fel ca în Meşterul Manole, arată, pe lângă altele, şi limitele politicului/Negru Vodă, care, chiar când se vrea ctitor, vrea să ia locul lui Dumnezeu, i se substituie. Vrea ca lumea să se oprească la el, la care Manole răspunde cum se ştie, sub puterea lui Dumnezeu, devine izvor, în timp ce politicul, zic eu, entropic, se prăbuşeşte în sine. Astea sunt nişte divagaţii! Ideea e că, altundeva, românii n-ar fi fost români, iar indivizii ar fi putut să vândă şi sclavi, numindu-se evident altcumva. Ar fi interesant să putem vedea ce se va alege de românii plecaţi din ţară, de urmaşii lor, peste o generaţie, două- e vorba de cei ce rămân pe unde sunt.
   Prin anii ’80, cred, circula un samizdat, întocmit de Dan Ciachir, din opera politică a lui Nae Ionescu. În acest volum, era, la sfârşit, o Addenda cu un interviu, mi se pare, a lui Andrei Scrima, un personaj ciudat şi interesant, în care relata ceva despre Mircea Vulcănescu, în puşcărie, cu ceva vreme înainte de a muri. Spunea Vulcănescu că este convins că românii nu vor pieri nicodată pentru că mereu va fi o situaţie topologică identică cu cea în care se află românii, care, ca o matrice şi/ sau o alveolă îi va produce şi apăra. Asta înseamnă că, la provocările istoriei există o constantă umană care dă un acelaşi răspuns, de care e nevoie. Am glosat pe o amintire destul de vagă, pentru că nu mai am textul. În plus, ar fi de dorit să mai învăţam să discutăm ca să putem acţiona, şi, oricum, discuţia este înainte sau după acţiune, este cum se spunea despre filosofie o „ancilla”, dar nu a teologiei. Cu corectivul pe care îl face un filosof: dacă e o slujnică e important unde şi ce face ea, merge înainte, purtând făclia, sau în spate, ducând trena. Disjuncţia: sau, ar trebui să poată fi înlocuită cu o conjuncţie:şi, numai că nu ne lasă timpul!

   • g21

    „Ar mai fi ceva! Bizonu’ a făcut o insinuare de forma dacă…atunci, dacă, geografic, am fi fost altundeva, atunci am fi vândut şi noi, românii, sclavi. Merită o discuţie!”

    ” Dar acumularea teologico-politico- culturală sedimentată în popor, este, cred, printre cele mai valoroase din lume, pentru că, la fel ca în Meşterul Manole, arată, pe lângă altele, şi limitele politicului/Negru Vodă, care, chiar când se vrea ctitor, vrea să ia locul lui Dumnezeu, i se substituie.”

    Discutia relativ la romani-moralitate-sclavi-geografie merita niste fapte:

    Sa ne uitam la Venetia, care a inceput sub tutela bizantina, altfel crestini (s-au luptat vitejeste sa fure moaste cum ar fi capul lui Sf. Nicolae) si care de pe la 700-800 pana spre 1400-1500 avea un comert infloritor si pentru o perioada a avut un quasi monopol al comertului in rasaritul mediteranei si a Marii Negre. Luau mirodenii (sa zicem din Alexandria, care avea cele mai mari antrepozite) le vindeau in restul Europei, dar ce ofereau in schimb? Poate cea mai cautata marfa (pt mahomedani, de altfel si in zilele noastre) erau sclavii albi. De unde? Din rasaritul Marii Negre. De ce nu s-au implicat locuitorii din tinuturile de azi ai Romaniei, ca ar fi fost drumul mai scurt (si deci mai ieftin)? Or fi fost femeile din teritoriile tarilor romanesti mai urate si barbatii mai nevolnici?

    In Atlantic, comertul cu sclavi negri – sunt multe de spus aici – a fost facut in mare de tari cu putere maritima si protestante (Olanda si Anglia). Alte tari puteri maritime – ca nu erau asa „destepte” – Portugalia si Spania mai catolice – au avut alte prioritati (exportau si iezuiti printre altele). Un lucru care probabil nu este bine cunoscut este ca negrii de pe coasta Nigeriei – sursa de sclavi – nu vindeau negrii din triburile lor, ci negrii prizonieri de razboaie cu triburi care veneau din interiorul continentului.

    Acuma „sclavia” se practica de mii de ani si poate cateva detalii „cantitative” , caci sclavia si civilia a avut tratamente variabile (astazi perceptia comuna – si indreptatita in mare masura – este ca sclavul era exploatat salbatic, mai ales negrii). Sclavii in Louisiana circa 1840 nu prea erau folositi la munca campului, irlandezii (alti fraieri catolici) erau preferati. De ce: in mlastinile locale si la cultura bumbacului irlandezii (liberi nu-i asa?) erau mult mai ieftini, erau platiti destul cat sa nu moara de foame, pe cand sclavii negri – ce sa-i faci – presupuneau (legal) din partea stapanului pe langa mancare, ingrijiri medicale, cheltuieli de inmormantare, etc.

    Pe de alta parte in Atlantic riscul „albilor” pe la 1400-1600 care faceau echipajul
    corabiilor era foarte ridicat – se pierdea usor jumatate din echipaj. Corabiile cu negri aveau de obicei un procentaj mai bun pt ca erau folosite corabiile mai bune, mai mari.

    Mai recent un ultimile doua razboaie mondiale romanii aveau o reputatie buna – si bine cunoscuta de nemti – mai ales in prima linie. Ca o fi fost ca erau mai morali, sau ca era profitabil sau geografic li se potrivea, nu este clar, dar pierderile erau ceva mai ridicate decat la traversarea Atlanticului a sclavilor negri.

    Acuma astea sunt fapte simple – dar nu simpliste, fiecare dintre ele are o istorie complicata si inainte si dupa – Sper sa ne ferim de interpretari simpliste pt ca astea sunt materia prime a propagandei manipulative.

 29. lupul

  Dar adevărat este că nepoţii mei mă pot învinui pentru că nu am spus prezent acum, adică nu am intervenit, preferând să fac planuri printre cuţite şi pahare, cum zice poetul.,,,,,Superb enuntul,intrebarea e, ce i de facut??Intrebare de altfel celebra.In nici un stat din lume cetateanul simplu,de unul singur, nu a putut nicicum sa intervina,dar baremita sa mai schimbe ceva din situatia data ,in acel moment.Ca un cetazean frizer,macelar,strungar ,profesor ,filolog,doctor poate schimba de unul singur ceva in societatea in care traieste e o utopie.Desigur el poate sa fie un cetatean educat ,informat,un cetatean model,dar numai legea,legile si aplicarea lor dau sens si directie unui stat,cum sa influenteze frizeru’ deciziile luate in salile de judecata??Cum sa influenteze,sa corecteze macelarul ,legile emise de parlament??Veti zice ca e simplu,ca odata la 4 ani, el are drept de vot si prin vot poate alege alti oameni si sa i sanctioneze pe cei de dinainte.Adevarat si fals in acelasi timp,ar putea face aceasta daca cei alesi ar fi de buna credintza,daca scopul lor ar fi propasirea neamului si al tarii in ansamblul ei,dar de 21 de ani la carma tarii se rotesc niste mincinosi niste impostori,niste neica nimeni,cetateanul roman a incercat toate variantele.Si am ajuns in punctul unde unii nu pot face nimic[zic legal,fara scandal,fara rivolutie,fara macel] si uni nu vor.Asta e cheia de bolta a tarii asteia,lipsa liderilor,nu sunt lideri[nu lideri curati ca lacrima de fecioara]

 30. lupul

  ci lideri normali la cap,care isi dau seama ca asa nu mai merge.Acum in acest moment suntem un popor fara lideri si un popor fara lideri,niciodat nicaieri nu a izbandit nimik pe acest pamant.Intrebarea revine si ramane,ce i de facut??

 31. lupul

  Ar fi interesant să putem vedea ce se va alege de românii plecaţi din ţară, de urmaşii lor, peste o generaţie, două- e vorba de cei ce rămân pe unde sunt.,,ce sa se intample??Ce s a intamplat cu irlandezii ,cu italienii si cu alte natii ce au avut fenomenul inaintea noastra,uni vor ramane acolo,se vor dezradacina,alti vor sta acolo atat cat le bine[ubi bene ,ibi patria]si cand conditiile din tara natala le vor permite vor reveni in tara,cu o alta mentalitate,cu un alt fel de a aborda lucrurile,altii vor deveni peste 2 3 generatii, cetateni de vaza ai tarii in care au emigrat si se vor mandri ca sunt de origine romani,se va intampla ceea ce s a mai intamplat si cu alte neamuri.Intrebarea e ce vom face noi cei din tara??Putem noi sa mai asistam pasivi la lupta dintre hiene si sacali dusa pe hoitul tarii??Cum scapam noi de javrele asatea urlatoare si hamesite ce si zic politicieni romani??Putem sa initiem o miscare sa scoatem noi in strada ,oamenii??Ceva ca la Cairo de ex,asta i pohta ce o pohtesc!!!Ca sa nu ma traga nepotii de barba[o sa mi las si barba] si sa mi dea palme ca nu am facut nimic pentru tara,as sta cateva saptamani,chiar si o luna doua in strada numa sa vad javrele astea plecate,sa dispara toti,si Crin si Ponta,Baselu,Boc,toate javrele astea si partidele lor de doi bani.Dar ce punem in loc??S au intai ai izgonim si apoi aducem un principe sau presedinte strain??:))))Cum facem bre??Ca nu inteleg,uite io sunt un cetazean care vreau sa ma sacrific pentru Neam si Tara,unde e locul de sacrificiu??Cine gireaza sacrificiul meu??Sa gasesc si io un lider,unul sanatos,nationalist,as dormi pe pres la usa lui ,ca un caine de paza,dar unde e lideru’pe care sa l urmez io si neamul meu??Cand pastorul e ucis,turma se risipeste,cand pastorul e prost,oile flamanzesc,behaie,le scade laptele si sun rupte[termen vechi,arhaism]de lupi,asa suntem noi acum.

 32. lupul

  Mai recent un ultimile doua razboaie mondiale romanii aveau o reputatie buna – si bine cunoscuta de nemti – mai ales in prima linie. Ca o fi fost ca erau mai morali, sau ca era profitabil sau geografic li se potrivea, nu este clar, dar pierderile erau ceva mai ridicate decat la traversarea Atlanticului a sclavilor negri. ,,,,,Este recunoscuta de mult timp valoarea soldatului roman,are inteligenta latinului,deci mici comandanti[fruntasi ,caporali sergenti]au imaginatia,inteligenta de a improviza sau a iesi rapid dintr o situatie atipica,are si rezistentza la stres a soldatului rus,plus rezistentza fizica superioara celor ocidentali.Soldati cu statura medie 1 75,agili,uscati,cu muschi alungiti,rezistenti la stres si efort,unii ai considera cei mai buni soldati ai Evropei,soldatul roman e mai bun in atac decat in aparare,ff buni camarazi,in conditii de razboi apar intre ei legaturi indistructibile,cu modestie pot sa spun ca am vazut la lucru impreuna soldati romani si occidentali,romanii le sunt net superiori celor occidentali,ceIociiD, mai bine dotati ,cu automatisme mai bune,nu doresc nimanui niciodata sa lupte contra soldatului roman,ca un amanunt jumatate din cazacii ucrainieni,renumitii cazaci erau romani,modoveni.

  • g21

   Nu stiu daca din moralitate sau nu, dar am discutat cu ofiteri americani acum 7-8 ani care spuneau deschis ca in ceea ce ii priveste Romania este singura tara din Europa care in razboiul 2 mondial a respectat conventia de la Geneva. Trai pe vatrai la Timisul de jos, americanii – ofiteri – erau platiti exact ca si gradele echivalente in armata romana, vizite facute de Antonescu care ii intreba ce le lipseste, etc.

 33. lupul

  Da chiar asa a fost,am citit numeroase carti scrise de fosti aviatori americani ,prizonieri de razboi in Romania,cateva marturii mai vechi despre soldatul roman;Marturiile cronicarilor straini cu privire la spiritul de lupta al romanilor din acele vremuri sunt edificatoare: “Ei se bat cu o asemenea indrazneala si dispret fata de dusmani, cu o asemenea incredere in sine, incat cu o mana de oameni infransesera mari armate ale vecinilor” spune Graziani. “E un popor totdeauna foarte ciudat, capritios, tafnos, dar atat de dur si razboinic incat nu o data a dat lectii acelora care nu-l lasau in pace” citim la Vigenere. “Neamul moldovenesc e feroce, cam barbar, dar foarte ager in arta militara” declara Reichersdorf. “Ostasii moldoveni sunt viteji si mesteri in lupta, desi sunt niste tarani prosti, luati de la plug” ne spune Bielski. “Sunt oameni groaznici si foarte viteji; si nici ca este pe fata pamantului un alt popor care pentru gloria razboinica si eroism sa apere o tarisoara mai mica contra mai multor dusmani, atacandu-i si respingandu-i fara incetare” zice si Orzechowski.

 34. Ghita Bizonu’

  Lupule

  mai las-o gios cu morala ca cam macane…
  intr-o anume epoca era perfect moral sa faci comert cu sclavi! Iar comertu atmatc cu sclavi a fost extrem de banos .. si nu nu7mai (cica buna parte din soldaii lu Wellington erau cam negri .. Adica fosti sclavi!!! ma rog si maealucii ce conduceau Egiptu erau sclavi – copii cumparati de pe pietele de sclavi , antrenati ca soldati ).
  Cat despre morala noastra … iti aduc aminte ca tiganii au fost sclavi pana tarziu de tot .. si ca uneori sclavi erau si prizonieri tatari iar de prin 1810 trasurile boierilor aceau ca „accesoriu” un negru ce statea agatata in spate. Sclav si negrul (harap) cumparat prin turci . insa sa zic as obeict de lux fata de tiganu rob. m Oricum ptr o dreata socoteala trebe sa amintim ca si romanii erau luati robi de tatari si turci ….
  De fapt sclavia tine mai putin de morala cat de dezvoltarea economica… Cand se ajunge la o anume dezvoltare „morala” se revolta impotriva sclaviei. Asta a motivat si abolitionismu englez desi se zicea ca strazile din Liverpool erau pavate cu capete de negri !!!

 35. Ghita Bizonu’

  Popor ? Ce-i aia ?
  Ca si multe alte cuvinte are intelesuri diferite dupa epoca si zona .
  Uneori a fost vorba de popor politic – adica numa cei liberi (cadeaa unu in dependenta – sclavie ori iobagie – nu mai era „popor”!) sau mai rau privilegiati.
  Alte ori sensu de vulg (prostime) bun doar sa fie belit.
  La noi se aplica in gnl vorba Vladimirescului : poporul este norodul nu tagma jefuitorilor !!! (deci era un „popor” politic si „norodul” – da norod inseamna popor in lb slave!!) insa arata ca „poporu” a fost de multe ori „prostime” (buna DOAR de belit!!). In buja traditie fanairota – adica colonialista .
  Mai de curand se pare ca sensul se schimba : romanii nu mai doresc mercedesuri ci iachturi. Romanii isi cumpara de preferinta vile si vor concedii in Spania . De un rezulta ca daca nu ai mertzan si vila si nu iti faci concedu in Dubai nu prea mai esti roman… Adica „popor” economic vs „popultaie” (pulime, populime, bizoni, prostime . bobor samd in buna traditie a dispretului feudal)
  Scuze ca m-am intins

 36. Ghita Bizonu’

  Lupule inca o cioaca..
  Ca ziceai de niste asemanari de stil :

  “Ca un cetazean frizer,macelar,strungar ,profesor ,filolog,doctor poate schimba de unul singur ceva in societatea in care traieste e o utopie.Desigur el poate sa fie un cetatean educat ,informat,un cetatean model,dar numai legea,legile si aplicarea lor dau sens si directie unui stat,cum sa influenteze frizeru’ deciziile luate in salile de judecata??Cum sa influenteze,sa corecteze macelarul ,legile emise de parlament??”

  “asta i pohta ce o pohtesc!!!Ca sa nu ma traga nepotii de barba[o sa mi las si barba] si sa mi dea palme ca nu am facut nimic pentru tara,”
  “.Dar ce punem in loc??S au intai ai izgonim si apoi aducem un principe sau presedinte strain??:))))Cum facem bre??”

  Bre aste-as „bizonice” si mi s-ar putea reprosa ca pot sa scriu si fara greseli de dactilografie … Insa citatele sunt din posturile tale ….
  Asa ca ptr ultima oara : pe net semnez numai ca Ghita Bizonu’ …..

 37. lupul

  De multe ori se insistă asupra faptului că numai Ţările Române au cunoscut robia ţiganilor, o pată ruşinoasă a istoriei noastre. Dar, bineînţeles, se trec cu vederea decretul Dietei de la Augsburg, din 1497 (”să-i goneşti pe ţigani este permis, să-i ucizi e perfect legal”), sau ordinul Adunării Stărilor Generale de la Orléans, din 1561, repetat în 1612, de a se nimici ţiganii. În schimb, la noi, cu toată asuprirea, stăpânii nu aveau drept de viaţă şi de moarte. Uciderea unui ţigan era pedepsită, indiferent de rangul făptuitorului. Ţiganii domniei, cei mai numeroşi, aveau o oarecare liberate de mişcare, ei plătind un bir anual pentru activităţile lor: zlătarii (aurarii) aveau voie să umble şi să caute aur, ursarii, lingurarii, rudarii şi lăieşii (şătrarii) cutreierau satele oferindu-şi produsele –jocul ursului, obiecte de lemn sau metal. În studiul său, Kogălniceanu îi consideră pe şătrari cei mai periculoşi, întrucât ”nu se hrănesc decât din jafuri şi pradă”. Singurii ţigani liberi erau lăutarii. Mai erau şi „netoţii”, care trăiau în păduri, într-o stare de semi-sălbăticie. Unii se alăturau tâlharilor sau haiducilor. Revoluţionarii de la 1848 aboliseră robia, dar trupele de ocupaţie ruseşti şi turceşti au reinstaurat-o, ceea ce a făcut ca mulţi ţigani să caute adăpost la fraţii lor netoţi şi să ducă un fel de mişcare de rezistenţă până la slobozirea din 1856, care a însemnat sfârşitul robiei în Ţările Române. Tu esti un Bizon netot:)))ce fel de sclavi erau ma tigani??Erau ca negrii de pe plantatie??Astia erau liberi,liberi dar cautau protectie si stateau de bunavoie pe mosia boierului a manastirii sau domnitorului,uite ma ca sclavii de la noi erau mai cu motz,sa ti fie de cap Bizon prapadit:)))))Umblau negrii ma dupa aur??Idiotule!!:)))))

 38. lupul

  Citeste Bizon amarat si baga la cap;Termenul popor (în limba greacă: demos) este folosit pentru un grup de oameni cu anumite trăsături comune (datini, limbă) care trăiesc împreună pe un areal geografic. Acest termen se confundă uneori cu un termen mai restrâns apărut ulterior – naţiunea.Cand zik de popor io zic si de aromani ma si de meglenoromani de istroromani si de moldoveni,de ce zik ma de astia??Pen’ca ca sunt parte componenta a poporului roman,vlach ,blach sau cum dracu ne au mai zis unii si altii,dar in teasta ta de bizon nu poate patrunde lumina!!Si romanii din Crimeea tot din popor fac parte,numa ca acum arealu lor nu se mai unseste cu arealu’nost,ca au venit niste unii si s au interpus.Acum si limba e un pik diferita,acum e dialect ,ca una nu a evoluat,alta a luat prea multe neologisme din franceza in secolul 19,neologisme varate in lexic cu fortza de niste idioti care sunt prezentati drept mari carturari,iote ca in secolul 16 vlahu din Campia Romana se intelegea cu cel din Pind si cu cel din Ardeal si cu cel din Crimeea.Chestia cu prostimea ,cu vulgu,e la matale in cap,salasuiesc idei ciudate in cei doi neuroni pe care ai posezi,sa i pui sa faca sport sa nu se atrofieze.:))))))

 39. lupul

  Pen ‘ca tu esti un copil a unor timpuri zbuciumate ,tu te apuci sa imparti poporul pe clase sociale,bogati si saraci,stiu ma ca vrei sa fii si tu bogat,dar uite ca nu ai noroc sa fii,te macina iahturile ,vilele mertzanurile,da ma, asa e de cand lumea,la toate popoarele,uni au, iar altii ca tine nu au!:)))))Tu faci parte din pulime,ca tu ai impartzit poporul ,pe straturi .E de discutat daca cei bogati au devenit bogati in mod cinstit,dar asta e cu totul si cu totul alta discutie Patrocle:))))))

  • Lupul: „E de discutat daca cei bogati au devenit bogati in mod cinstit,dar asta e cu totul si cu totul alta discutie Patrocle:))))))”
   Ba asta decurge direct din „sclavie si moralitate”: In unele tari, cum ar fi SUA sau Irlanda se discuta azi din ce in ce mai aprins daca nu cumva 80-95% au devenit sclavi pentru cateva generatii de acum incolo pt ca au platit sume fabuloase bancilor care i-au santajat mai rau ca teroristii spunand ca parjolesc tot. Iar bancile si mai ales cei ce sunt in spatele lor, au profitat fabulos si au strans latul mai strans in jurul gatlejului popular. Iar populatia se intreaba de pe pozitii morale: de ce sa fiu dator sclav daca nimeni nu m-a intrebat? Drept care statul a devenit mai ilegitim si puterile financiare ceva mai circumspecte

   • lupul

    bancile nu fac parte,nu au nimic comun cu poporu,in marea lor majoritate sunt ale evreilor,evreii nu fac parte din poporul irlandez.Popor american,cu greu putem sa i zicem asa,natiune da,dar nu popor,ei au alta structura etnica,o istorie complet diferita de a Europei.America e condusa de evrei,nu e nici un secret in asata si nu e nici macar o paranoie a mea personala,deci natiunea americana si poporul irlandez sa identifice intai corect adversarul si apoi sa l ia de gat.

 40. lupul

  Popor ? Ce-i aia ?
  Ca si multe alte cuvinte are intelesuri diferite dupa epoca si zona .Tu din ce zona vii ma??Din zona crepusculara??Parca vorbeste Marele Soros,ma tu esti bizon unguresc,crescut in campiile americane.Numa kazarii nu mai formeaza un popor,limba kazara a disparut[s a vorbit in ungaria pana in secolu’16,dar de unde sa stii tu]Acum kazarii vorbesc idisch,care e o limba artificiala,unii vorbesc poloneza altii rusa,areal comun nu au,ca Israelul e luat cu japca si nu le a apartinut niciodata,pen ca ei sunt de rit mozaic,dar nu descendenti ai vechilor israelieni,ei sunt askenazi.Kazaro-askenazi astia baga tot felul de fitile si pare ca la tine au prins,adik ei distrug ideea de popor si scot ei alte definitii ,enunturi,ca sa i zapaceasca pe prosti de cap.Iote ma ca exista poporul grec,poporul bulgar,poporul roman,cel german,[ca tocma de aia facura nemtii o limba scrisa,ca sa se inteleaga si neamtzu din nord cu cel din sud,ca pana la aparitia germanei scrise moderne, nu prea se intelegeau si nu prea erau e iun popor],darce sa i spui lui Ghitza,dar uite ca nu exista poporul askenaz,nici poporul kazar,ei sunt alogeni ai poporului israelian sefard,capisce bre??

 41. lupul

  daca definim morala ca Ansamblul normelor de convieţuire, de comportare a oamenilor unii faţă de alţii şi faţă de colectivitate şi a căror încălcare nu este sancţionată de lege, ci de opinia publică; etică,atunci observam ca cineva incearca sa ne reseteze anumite valori[le zic valori pentru ca au fost verificate,ca benefice de a lungul timpului,aici intra normele de convietuire,respectul etc]Cineva se joaca cu mintea noastra,subtil prin massmedia este picurat in mintea noastra ca ceea ce am fost invatzati sa numim valoare,e nonvaloare si vin ei cu un set norme,pe care noi nu le regasim nici in traditia noastra nici in cutuma pamanteasca si care sunt straine de felul nostru de a fi.

  • g21

   Lupu: bancile nu fac parte,nu au nimic comun cu poporu

   Ideia este ca bancile controleaza intr-o masura din ce in ce mai mare si mai vizibila un numar de state, care in teorie trebuie sa reprezinte populatia, si asta devine din ce in ce mai clar analfabetilor, de unde si sporul de ilegitimate la multe state

  • g21

   Exact asta e pozitia morala a celor care sunt bagati in sclavia datoriilor: la ei se obisnuiesti sa platesti daca esti parte voluntara a unei tranzactii, daca nu, nu ai nici o oblibatie sa platesti, iar daca agentul tau (adica statul) te baga la plata inseamna ca ai nevoiwe de alt agent

 42. lupul

  in principiu statu’ ar trebui sa reprezite poporul,dar sa ne uitam la indivizii ce popouleaza institutiile statale;indivizi verosi,imorali,alogeni,prost pregatiti,parca anume alesi[dar nu de catre popor]sa compromita ideea de stat aparator sau protector al poporului[fac abstractie in discutie de componenta represiva a statului].Sunt multe de scris si de spus de ce astfel deindivizi ajung acolo unde ajung,,noua ordine,componenta masonica,prostia alegatorilor[daca chiar se tine cont de voturile lor etc]

 43. lupul

  dedic aceasta superba capodopera a sufletului rus,prietenului meu Bizonu:))))))

Lasă un răspuns

generează formele fără fond, de care vorbea Maiorescu. Această adaptare este, evident, formală. În ciuda excepţiilor amintite, avem de-a face cu o oligarhie aptă să ia orice chip politic, dacă se cere din afară, şi cu o populaţie versatilă, capabilă să se adapteze la orice putere care se impune.Din acest motiv, în România nu există proiect politic, ci numai dorinţă de supravieţuire. Singurele proiecte politice, în epoca modernă, al lui Brâncoveanu şi Ceauşescu, s-au sfârşit după cum ştim.

2.-Documentul elaborat de Tismăneanu, pentru condamnarea comunismului, este, de fapt, o a doua însuşire de către Comintern a unei probleme ridicată de români, cu privire la relaţiile între naţiunii şi dezvoltare, în istorie. Această problemă aştepta o rezolvare globală, aşa cum subdezvoltarea României din perioada interbelică era, de asemenea, o problemă globală, a cărei rezolvare implica, în primul rând, condamnarea Cominternului- fie el din Est sau Vest- ca organizaţie proteică. La aceste probleme, românii au dat atunci soluţii- ele au fost uneori greşite, pentru că vedeau rezolvarea doar ca o afirmare naţională, nu ca pe o restructurare globală a raporturilor între oameni şi naţiuni, cam cum a încercat Ceauşescu, până a atins periculos interesele aceloraşi preoţi laici ai lui Baal, trecuţi din Est în Vest.  Comuniştii cominternişti, care au fost preoţii laici ai unei religii sui generis, au preluat critica societăţii burgheze, interbelice, făcută de către naţionalişti şi legionari, şi au pus-o într-un context internaţional- au universalizat-o, chipurile în vederea rezolvării- de fapt au luat-o sub control. Din aceste motive, românii au o atitudine ambiguă, în ce priveşte condamnarea comunismului, pe de-o parte, doresc această condamnare, pe de alta, îl regretă, pentru că a fost momentul de dezvoltare, nu numai economică, ci chiar politică a ţării- să nu uităm că o economie dezvoltată cere oameni pregătiţi! Dar dezvoltarea, modernizarea nu era în proiectul politic al ocupanţilor. Raportul acesta condamnă, cum s-a observat, numai ce numesc ei naţionalism, adică o conducere responsabilă a ţării. E ciudat că, Gheorghiu-Dej, sub care, este drept, s-au petrecut cele mai abominabile crime, de către ocupanţi, este prezentat mai vinovat decât cei care, la Yalta, au configurat situaţia internaţională, de compromis cu Cominternul- nu cu Rusia, ce a făcut posibilă invadarea ţării de acei preoţii laici ai lui Baal. Aceştia apar, în raport, ca şi cum s-ar fi aflat sub ordinele lui Gheorghiu-Dej, nu el sub ale lor- iarăşi, victima apare drept călău! Toţi cominterniştii sunt prezentaţi de Tismăneanu ca nişte idealişti, care, chipurile s-au înşelat în opţiunile lor, dacă nu chiar au fost înşelaţi, în timp ce cei care i-au urmat: Gheorghiu-Dej, Ceuşescu, sunt nişte bestii, nişte primitivi. Ana Pauker era o intelectuală, ştia limbi străine, ceea ce nu a împiedicat-o să facă toate ticăloşiile posibile.   După cum a fost condamnat comunismul, Romînia este, de fapt, din nou, condamnată la subdezvoltare. În acest moment, interesele Cominternului coincid cu cele ale celor care au jefuit ţara, după 1989. De unde se vede că, de fapt, cele două grupuri nu sunt decât unul singur, ca şi cel ce a funcţionat din 1944 până în 1964, la putere, iar după aceea, până în 1989, în opoziţie, ca „elită”. Dintr-o dată, Nina Cassian a devenit din „minoritate conştientă” elită, la fel şi mulţi alţii.  O constantă gravă este aceea că, cu timpul, frica a ajuns să fie matricea discursurilor despre specificul naţional.

România nu este o ţară cu o dezvoltarea organică. Am în vedere faptul că, în perioada interbelică, atunci când, cu timpul, se reuşise constituirea unei elite productive, în toate domeniile- nu însă în politică-,ţara nu avea o infrastructură economică potrivită era, adică, înapoiată, subdezvoltată şi nici o diseminare a cunoaşterii în marea masă a populaţiei:erau 80% analfabeţi. Slaba diseminare a cunoaşterii în marea masă a populaţiei era deci corelată cu o subdezvoltare economică gravă. După război, decalajul a apărut sub alt chip! Elita formată, cu trudă, în timp, a fost distrusă în mare parte sau a luat calea pribegiei, fiind înlocuită de „minoritatea conştientă”,  în timp ce dezvoltarea industrială, corelată cu alfabetizarea şi diseminarea unor cunoştinţe parţiale care, adică, diminuau accesul românilor la decizii majore, în politică şi nu numai-, a fost posibilă sau îngăduită, am putem spune. Elitele, în comunism deşi au fost formate şi existau, mai ales în mediul tehnic, industrial erau deformate din punct de vedere moral, putem spune, adică, mai precis, politic, pentru că le lipsea curajul deciziei responsable. Marxismul ar fi  trebuit să organizeze libertatea, dar, într-o primă fază, nu prea avea de-a face cu Marx, ci cu interesele ocupanţilor.  Marx a fost folosit de conducerea de după ’64-’65, în polemica cu Cominternul- care încă funcţiona, deşi formal se desfiinţase- pentru a contracara planul Valev, nimic altceva decât o prefigurare a regionalismului pe care-l pregăteşte U.E. Era firească translarea spre naţionalism, aşa cum firească este poziţia de apărare a unui individ care este atacat, ziua sau noaptea, de către tâlhari. Pentru că există şi tâlhari ai istoriei, anume cei care confiscă privilegiul ontologic al omului, de a gândi fiinţa, adică de-a o interoga şi înfiinţa, pe măsura răspunsului pe care aceasta îl dă. Această confiscare face posibilă transformarea acestui privilegiu, prin forţă, într-un privilegiu istoric şi social. Voinţa de putere eşuează, mereu, în istorie: ea cade din ceea ce urmăreşte, poate cu bună intenţie adică  conştientizarea acestui privilegiu ontologic al omului, cum am văzut, într-un privilegiu istoric şi social, în care se vede numai faţa dominatoare a fiinţei, nu şi blândeţea ei: iubirea care înfiinţează şi sus-ţine. Unul din mijloacele prin care voinţa de putere îşi asigură dominaţia este tocmai această defazare, cultivată, între cunoaştere şi acţiune. Schimbarea la faţă a României, a lui Cioran, apare din această suferinţă îndurată, şi arată celor ce exercită voinţa de putere că uită mereu ceva, anume ne- voinţa ca diminuare a propriei subiectivităţi şi ca trudă a împlinirii. În acestea două se configurează sensul cunoaşterii şi al acţiunii. Despre păcatele românilor, cel mai bine a vorbit Eminescu!

57 comentarii

Din categoria Uncategorized

legături”primejdioase”

Am pus trei linkuri, primite de la un prieten din S.U.A., căruia îi puteţi scrie pe adresa fibo987@gmail.com

În ele veţi putea vedea puse câteva probleme, care frământă societatea americană, şi variante de rezolvare. Ele nu sunt mult diferite de cele care îi frământă pe români, cu rezerva că sunt abordate cu seriozitate, ceea ce la noi e mai rar şi dacă se întâmplă scade interesul publicului, pe formula: lasă-ne dom’le cu vrăjeli din astea, mie spune-mi concret, ce să fac!  O altă metodă de escamotare a acestor probleme, folosită la noi de moderatorii discuţiilor televizate, este îndemnul de a nu fi prea tehnici, spun ei, ca să înţeleagă tot omul. Telespectatorii nu sunt proşti, ci numai sătuli de felul în care sunt ocolite temele majore şi înlocuite cu aşa-zisa vrăjeală. O altă tehnică, mai rafinată, este cea prin care sunt aduşi în faţa opiniei publice membri ai unei elite, selectată pe criterii de fidelitate sau pe baza intereselor pe care le au cu cei aflaţi la putere, tot felul de manipulatori ideologi, care trec fie drept filosofi, şi atunci vorbesc despre tot felul de banalităţi- iar diversiunea se crează prin omisia temelor dure din societatea românească-, de care se miră mulţi de- alde Conu’Leonida, cu Efimiţele aferente.

Dar să ne întoarcem la linkuri, pe care le găsiţi în dreapta, sub Blogroll! Iată ce-mi scrie  prietenul meu din S.U.A.: Cel semnat Giordano Bruno– autor ce pare un simpatizant a celor din tea party- este un text(accesaţi- după ce deschideţi linkul, click dreapta, apoi pe Deschideţi legătura în fereastră nouă- Disinformation Fog Intensifies As Economic Turmoil Develops) în care e pus în discuţie conceptul de globalism, considerat un Cal Troian, pentru că iniţial a fost prezentat ca fiind următorul pas în evoluţia capitalismului de piaţă(free market) şi salvatorul naţiunilor din lumea a treia, care încearcă să ajungă la nivelul ţărilor dezvoltate, iar acum se vede că este o plagă fiscală, care răspândeşte un delirium tremens şi distruge oriunde îşi face simţită prezenţa. Clipul Quantitative Easing Explained, prezent pe YouTube este făcut de autori apropiaţi de aceeaşi grupare politică: tea party, care poate fi considerată mai curând o mişcare, decât un curent politic bine definit. Ei folosesc un set de întrebări şi răspunsuri, alcătuit din domeniul faptelor irefutabile, spuse cu umor sec şi percutant. Pentru că este o critică necruţătoare a oficialităţilor, clipul a fost atacat vehement, dar fără succes, de establishement, după mai toate preceptele tehnicii Truth Suppression– prezentate umoristic în al treilea link. Cu toate astea, The clip went viral, s-a răspândit adică cu viteza unui virus, în timpul unei epidemii- are peste 4 milioane de vizitatori.  Al treilea link, postat sub titlul Iniţiere profesionistă în minciună, dar, de fapt, numit:Thirteen Techniques for Truth Suppression, de David Martin, este un fel de „fiţuică” pentru susţinerea unui examen la materia cum să minţi ca un profesionist.

Lectură şi vizionare plăcute!

7 comentarii

Din categoria Uncategorized